Ett nöje varje gång...
Vossborg 2011
Vara 2010
Röros 2009
Sedan den första träffen i en trädgård i Kållered 1976 har det arrangerats en Pagodaträff där det gemensamma för deltagarna är ägandet av eller starkt intresse för modellen W113.
Efter hand utvecklades träffarna till att arrangeras, varannat år i Danmark och sedan 1998 arrangeras träffen vartannat år i Sverige och vartannat år växelvis mellan Danmark och Norge. Därför kallas de för Skandinavisk Pagodaträff.
Den inarbetade tiden för träffen är sista helgen i Augusti.
Skandinaviska Pagodaträffar

Fiskebäckskil 2008
Louis Vuitton sacs hollister Louis Vuitton Pas Cher